เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
250   คน
สถิติทั้งหมด
73918   คน
Your ip address: 3.80.4.147
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559

สำนักปลัด

นายวิชาญ น้อยลา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
064-4261989
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
-
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางณัฐวดี ปัญญาดี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
094-068-5919
นายปรัชญา แผ่นทอง
นักพัฒนาชุมชน
093-3596242
นางสาวประถมาภรณ์ นรสิงห์
นิติกร
084-6933289
นางสาววิราวรรณ ประจันนวล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
089-276-2434
นางไพรพนา ประเสริฐแท่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
088-1213378
นางภูสุดา กาฬปักษิณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
088-1436591
นายมานิต ศรีนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
087-2289357
นายจงกล หัสโลก
พนักงานขับรถยนต์
นายวิรัตน์ แสงพายุ
พนักงานขับรถยนต์
086-229-0153
นายสุพจน์ ทองภูเวียง
พนักงานขับรถ
091-375-9097
นางสังวาลย์ ไฟจัตุรัส
ภารโรง
084-835-1149
นางสาวสุทธิรักษ์ ป้อมสุวรรณ
นักการ
096-3251574
-
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายสุบิน รอดทอน
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา