เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
74   คน
สถิติทั้งหมด
42295   คน
Your ip address: 44.200.168.16
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
กิจกรรมวันเด็ก 14 มกราคม 2566
กิจกรรมวันเด็ก 14 มกราคม 2566
    6
5 ตุลาคม 2564 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านแท่น ขุดลอกรางระบายน้ำ
5 ตุลาคม 2564 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านแท่น ขุดลอกรางระบายน้ำ
    116
เทศบาลตำบลบ้านแท่นฉีดยาฆ่าเชื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านแท่นฉีดยาฆ่าเชื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
    102
เทศบาลตำบลบ้านแท่นและร้านเพ็ญศรีขายไข่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้ว
เทศบาลตำบลบ้านแท่นและร้านเพ็ญศรีขายไข่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้ว
    152
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ประจำปีงบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 3/2564
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ประจำปีงบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 3/2564
    83
นายสุชน พงษ์สระพัง นายกเทศมาตรีตำบลบ้านแท่น ร่วมกับคณะผู้บริหาร สามชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแท่น ร่วมเป็นเกียรติมอบนม ตามโครงการมหัศจรรย์ 1000
นายสุชน พงษ์สระพัง นายกเทศมาตรีตำบลบ้านแท่น ร่วมกับคณะผู้บริหาร สามชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแท่น ร่วมเป็นเกียรติมอบนม ตามโครงการมหัศจรรย์ 1000
    178
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
    109
ขอเชิญผู้มีจิตศัทธาร่วมบริจาค
ขอเชิญผู้มีจิตศัทธาร่วมบริจาค
    136
ฝึกอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฝึกอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    109
ท่านนายอำเภอบ้านแท่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแท่น มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเยียวยาโควิด ผู้พิการทางสายตา
ท่านนายอำเภอบ้านแท่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแท่น มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเยียวยาโควิด ผู้พิการทางสายตา
    241
เทศบาลตำบลบ้านแท่น โดยกองสาธารณสุข ได้ออกฉีดพ่นสารเคมีจำกัดยุงลาย
เทศบาลตำบลบ้านแท่น โดยกองสาธารณสุข ได้ออกฉีดพ่นสารเคมีจำกัดยุงลาย
    150
ท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
    124
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกขุดรอกรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแท่น
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกขุดรอกรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแท่น
    133
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 9 มิถุนายน 2564
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 9 มิถุนายน 2564
    119
จดหมายข่าว กองคลัง
จดหมายข่าว กองคลัง
    110
ล้างทำความสะอาดตลาดสด ภายในเขตเทศบาล ป้องกันโรคโควิด 19
ล้างทำความสะอาดตลาดสด ภายในเขตเทศบาล ป้องกันโรคโควิด 19
    117
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแท่น
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแท่น
    121
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564
    113
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแท่น และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น  ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแท่น และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
    181
วันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    100
จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
    627
กิจกรรมวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
กิจกรรมวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
    329
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 29 พฤศจิกายน 2562
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 29 พฤศจิกายน 2562
    658
พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
    631
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น
    563
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน กองการศึกษา ฯเทศบาลตำบลบ้านแท่น
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน กองการศึกษา ฯเทศบาลตำบลบ้านแท่น
    657
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแท่น
    629


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>