เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
71   คน
สถิติทั้งหมด
98692   คน
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559

กองช่าง

.
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสุดารัตน์ แผ่นจินดา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
086-8595071
นายอำพัย สีหาวัตร
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
061-1344430
นายสาธิต เปรมประโยชน์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
061-9759256
นายกฤษณะ แผ่นทอง
คนงานทั่วไป
080-0212171
นายภูมิศักดิ์ ประเสริฐแท่น
คนงานทั่วไป
080-0901758
นายสุขสันต์ ประสมเพชร
คนสวน
.
คนงานทั่วไป
นายวสันต์ พิทักษ์ธานิน
คนงานทั่วไป
080-7317101
-
คนงานทั่วไป