เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
156   คน
สถิติทั้งหมด
105164   คน
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559

สมาชิกสภาเทศบาล

นายปรีชา ศรีบุญเรือง
ประธานสภาเทศบาล
094-5464039
นายอัมพร แผ่นทอง
รองประธานสภาเทศบาล
065-2305173
นายกิติศักดิ์ ชำนาญ
สมาชิกสภาเทศบาล
099-1579784
นายจักรกฤช แผ่นทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
093-0604461
นายชวพงษ์ กุดกังวล
สมาชิกสภาเทศบาล
089-6247119
นายประเสริฐ อิทธิแสน
สมาชิกสภาเทศบาล
089-6257392
นายประชิต ผ่องสนาม
สมาชิกสภาเทศบาล
064-8734956
นายพนมศักดิ์ สีดาธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล
0878731686
นางรัตนวลี เฟื่องฟู
สมาชิกสภาเทศบาล
084-9601938
นางสาวสุธารา นิลบรรพต
สมาชิกสภาเทศบาล
088-0327698
นายสรฤกษ์ สอนไธสง
สมาชิกสภาเทศบาล
063-9828677
นายอนุกูลกิจ ภิญโญศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
080-7353732