เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
69   คน
สถิติทั้งหมด
42290   คน
Your ip address: 44.200.168.16
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

21/03/2566   ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในกิจการงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/02/2566   ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/02/2566   ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในกิจการงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายการตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2566   จ้างค่าจ้างเหมารถไม่ประจำทางเพื่ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อสม.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2566   ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อสม. ในด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 รายการตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๗-๐๑๑ สายถนนเทศบาล ๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/01/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๗-๐๑๑ สายถนนเทศบาล ๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/01/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๗-๐๑๒ สายถนนเทศบาล ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/01/2566   ซื้อวัสดุโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/01/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๗-๐๑๑ สายถนนเทศบาล ๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/01/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๗-๐๑๒ สายถนนเทศบาล ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/01/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๗-๐๑๑ สายถนนเทศบาล ๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/01/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๗-๐๑๒ สายถนนเทศบาล ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/01/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๗-๐๑๑ สายถนนเทศบาล ๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/01/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๗-๐๑๑ สายถนนเทศบาล ๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/01/2566   ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ รายการตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2565   จ้างออกแบบงานอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/12/2565   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน สพฐ. ในพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2565   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหายภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2565   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในกิจการงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายการตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/12/2565   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน สพฐ. ในพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/12/2565   ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านแท่น รายการตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2565   จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2565   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2565   ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2565   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน สพฐ. ในพื้นที่และศูนย์ฺพัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2565   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน สพฐ. ในพื้นที่และศูนย์ฺพัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2565   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/11/2565   จ้างเหมาจัดสถานที่และตกแต่งขบวนแห่โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/11/2565   จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง พร้อมไฟส่องสว่าง โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง