เทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
https://www.banthaenlocal.go.th
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายสุชน พงษ์สระพัง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแท่น
093-6629919
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
75   คน
สถิติทั้งหมด
42296   คน
Your ip address: 44.200.168.16
เริ่มนับวันที่ 8 มีนาคม 2559

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ลงข่าว: 17/01/2566

เทศบาลตำบลบ้านแท่น ขอเชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิเช่น ผู้เสียภาษีประจำปี ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนผู้รับบริการในเขตเทศบาล ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   https://itas.nacc.go.th/go/eit/cjjpy1 หรือ สแกนผ่านระบบ QR Code แล้วกรอกเลขบัตรประชาชนของตนเองเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานในระบบเพียงเท่านั้น เทศบาลตำบลบ้านแท่น ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาในการร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ในครั้งนี้ /

\r\n\r\n

 

\r\n
ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง :


เข้าชม : 42